Tyck till!
Svanen

12 varv runt jorden!

Vi har haft miljön på vår agenda sedan länge och Gällöfsta Konferens i Kungsängen var landets sjunde konferensanläggning att bli miljömärkt med Svanen.

Att ständigt vara nyfiken och söka nya vägar för att minska vår miljöpåverkan är för oss en självklarhet. I vår resa i att minimera vår energiförbrukning och prioritera förnybara energikällor installerade vi 2009 en bergvärmepump. För att få ännu bättre utväxling av vår bergvärme genomförde vi ett projekt för energieffektivisering i samverkan med Nordomatic. Från april till november 2016 installerades ett antal styrsystems- och rör-åtgärder.

Genom smart styrning effektiviserar vi nu energiproduktionen och minimerar energi-användningen. Den styrningen bygger dels på behov och dels på att trådlösa temperaturgivare beräknar den lagrade energin i byggnaden.  Därefter beräknas och justera byggnadernas värmebehov automatiskt. Och allt vi behöver göra är att ställa in en önskad inomhustemperatur.

Vårt resultat av energieffektiviseringen är;
En minskad energianvändning för fastigheterna av olja + el med 26%.
Oljeförbrukningen har minskat med 50%.

Det innebär att den minskade elförbrukningen har reducerat koldioxidutsläppen med 42 ton och den minskade oljeförbrukningen har reducerat koldioxidutsläppen med 48 ton.
(Utgångsvärde för beräkning av el, residualmix 2016).

Totala utsläppsminskningen
för Gällöfsta Konferens  är 91 ton, under 2017,  och  motsvarar att köra med en bil 12 varv runt jorden-  varje år!

(2014 års genomsnittliga WTW-utsläpp för personbilar, samtliga drivmedel, enligt Trafikverket var 0,19 kg CO2 per km).

En utsläppsminskning som vi  är mycket glada och stolta över   -men vår resa går så klart vidare! Nyfiken på mer information – välkommen att kontakta vår fastighetschef Lasse Korhonen 

 

 

Information footer

Gällöfsta Konferens erbjuder två mötesplatser: Gällöfsta Kungsängen – en modern konferensanläggning och anrik herrgård på landet, samt Gällöfsta City - en mötesoas mitt i citypulsen vid Stureplan. Två mötesplatser med olika karaktärer men med samma grundfilosofi – att ge rum åt naturliga möten.