Med skogen som klassrum

Med skogen som klassrum
april 21, 2020 charlotte

Denna workshop introducerar utomhuspedagogik och utomhusdidaktik som arbetsmetod och förhållningssätt.
Du lär dig att se utomhuspedagogikens möjligheter till ett gränslöst lärande, sinnenas samspel och platsens
betydelse i undervisningen. Vi förhåller oss till förskolans och grundskolans läroplaner och varvar praktik med
teori och reflektion.

 

Genomförs av Naturens hemligheter

Tid: 1,5-8 timmar
Antal personer: 5-50 deltagare
När: Hela året
Pris:  Offert

Mötesrum

  • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ