fbpx

Healthy Mind Platter

Här är alla bitarna på plats

På Gällöfsta Konferens vill vi erbjuda de allra bästa förutsättningarna för att möten här ska leda till konkret utveckling. Och då är det naturligt att sätta människan i centrum.

Sedan flera år arbetar vi fullt ut efter Healthy Mind Platter. Modellen utvecklades av neuroforskarna Daniel Siegel och David Rock och bygger på vetenskapliga rön om vad människor behöver såväl mentalt som fysiskt. Behoven – sömn, rörelse, fokus, lek, ladda, reflektion och relationer – har alla bevisad positiv effekt på hjärnan.

För att göra det dynamiskt har vi antagit en aktiv förhållning till de sju behoven. Runtom i verksamheten uppmuntrar och påminner vi på olika sätt till att sova, röra sig, fokusera, leka, ladda, reflektera och umgås. Eftersom vi också tror på att det måste finns glädje för att man ska ta till sig något är metoderna ofta okonventionella och roliga.

Ett exempel: Att röra sig främjar hjärnans alla funktioner, bland annat plasticitet, arbetsminne och stresstålighet. Därför erbjuder Gällöfsta Konferens massor med möjligheter att träna i urskogen och trädgårdsgymmet, men vi ser också till att du sträcker på dig regelbundet med en tomat eller kan gå på styltor om du känner för det.

Healthy Mind Platter tillämpas också av vårt systerbolag, Gällöfsta Perlan ledarskap, som är ledande inom chefs- och ledarskapsutveckling i Sverige. Tillsammans kan vi erbjuda en helt unik upplevelse som får människor, företag och organisationer att växa.