fbpx

Historia

Vad har Gällöfsta för kopplingar till galtar och Kalles Kaviar? Finns det några spöken hos oss?

Häng med på en liten kort men faktaspäckad historielektion om Gällöfsta! Oroa dig inte – du behöver inte lära dig allt utantill men det kan vara kul att känna till en del om de 700 år som gått.

Gällöfsta hette förr i tiden Gieltelösta, vilket lär betyda : Öppen plats för svin. Så tydligen är detta en plats där man haft svinuppfödning. Själva egendomen Gällöfsta har anor ända ifrån 1300 talet. Antagligen har Gällöfsta under vissa perioder varit förenat med Sundby gård, vilket nämns som hörande till Uppsala domkyrkas byggnadsfond år 1344. Sen hoppar vi raskt fram till 1631, då vi vet att Gällöfsta ägdes av fältherren Greve Jakob del la Gardie, en av drottning Kristinas förmyndare och gift med Ebba Brahe (fick en dotter Sofia) Under 1600, 1700, 1800- talet ägdes Gällöfsta av släkten Rålamb, Riben, Iserhjelm, Lantingshausen mfl. Rummen i Herrgården är uppkallade efter tidigare ägare.

Herrgårdsbyggnaden uppfördes någon gång på 1700 talet av okänd arkitekt. Men golvet på nedre våningen vid receptionen och baren lär vara kyrkgolvet från Västra Rydskyrka från 1300 talet. I början av 1800 talet (1820-1850) drevs ett tegelbruk här. Teglet fraktades med ångbåt som kom från Stockholm och gick vidare till Sigtuna och Uppsala. Sista ångturen gick så sent som 1969. År 1837-1842 bodde ingenjör, kommisionlänsmästare Olof Ulric Ljunglöf på Gällöfsta f:1798. År 1911-1913 bodde häradshövdingen Elias Lagercrantz här , som lämnade spår efter sig genom att sätta upp sitt vapen över entrén mot trädgården. Han inredde också hallen i övre våningen som tidigare varit vind och gårdsarkiv.

År 1913-1917 ägdes Gällöfsta av Grosshandlare Otto Ameln. Han var sonson till grundaren av Bröderna Amelns konservfabrik, som sedan fick namnet ABBA. Otto lämnade ledingen för bolaget 1913 för att helt ägna sig åt lantbruk. Hans bror Christian, som var VD för företaget, kom att få en sonson (1945) som fick namnet Carl och som blev förebilden på ”Kalles kaviar”, som lanserades 1954. Otto lät bygga en vädermotor nere vid stranden den pumpade vatten till en betongbassäng på berget bakom den nuvarande konferens- och hotellbyggnaden. Genom rörledningar från bassängen försörjdes både trädgården och ladugården med vatten.

År 1917 övertogs Gällöfsta av Godsägare Lars Gustav Bång, som blev kvar till år 1929 eller 1930. Under sin tid gjorde han mycket moderniseringar. Han lade om rörledningar och dränerade om marken runt huset, så att man höll borta åkern från byggnaden. Han anlade också en park. Bång vidtog även förbättringar av åkerjorden och gjorde om- och tillbyggnader. Det var förmodligen han som byggde till de båda flyglarna på herrgården. Bång gjorde Gällöfsta till en alldeles ny gård, praktiskt inredd och fullt moderniserad. I stort sett gav han herrgården, dess nuvarande utseende. Som de flesta ansedda herrgårdar har även Gällöfsta ett spöke. Det sägs att det är Bång som går igen. Det ryktas att han varit en riktig kvinnokarl och gjorde nattliga besök i det som vi idag kallar “Röda Villan”, som på den tiden var tjänstebostad. Vissa som arbetar nattskift här påstår att de råkat ut för märkliga ting. De menar att han inte verkar förtjust över att få konkurrens på sina nattliga äventyr.

Sen sista private ägaren på Gällöfsta var MoDo-chefen Mats Carlgren, som bodde här år 1930-1957 sen sålde han till TCO, som byggde konferensbyggnaden och hotellflyglarna, vilket stod klart i början på 60-talet.

När staten 1969 köpte mark i Kungsängen och flyttade ut Svea Livgarde exproprierade man samtidigt all gårdar runt om kring. År 1970 beslöt riksdagen att bilda stiftelsen Gällöfsta kurscentrum med uppdrag att driva utbildningsverksamhet som rör människans roll inom totalförsvaret, samt att förvalta och driva kursgården. Den 1 januari 1971 övertog stiftelsen Gällöfsta kurscentrum anläggningen. Den står från 2015 under tillsyn av chefen för Justitiedepartementet.

År 2011 firade Stiftelsen så även kallad Gällöfsta Gruppen 40-årsjubileum. Gällöfsta gruppen består av mötesplatsen Gällöfsta Konferens i Kungsängen och  utbildningsföretaget Gällöfsta Perlan Ledarskap.