Är det tillåtet att konferera – små eller stora grupper – vad gäller?

Är det tillåtet att konferera – små eller stora grupper – vad gäller?
maj 16, 2020 charlotte

Det är en vanlig missuppfattning att möten och konferenser för små eller stora grupper inte är tillåtna. Det stämmer inte. Slutna möten och konferenser som arrangeras av företag eller organisationer räknas inte som allmänna sammankomster och omfattas därför inte förbudet. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna som vi får just nu:

Vad menas med en allmän sammankomst?

En allmän sammankomst är tydligt definierad i lag, och avser exempelvis en demonstration, föreläsning, samling för religionsutövning, en teater, konsert eller en biografföreställning. För att en sammankomst skall ses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Kan ett möte eller konferens på en mötesanläggning räknas som en allmän sammankomst?

Nej. Hotell- och mötesanläggningar omfattas inte av ordningslagen, utan istället av de trängselregler som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Alltså att hålla avstånd till varandra, möblera och duka luftigare och att säkerställa så att det inte blir köbildning runt barer och bufféer. Alla seriösa mötesanläggningar har vidtagit nödvändiga åtgärder och många har gått mycket längre än så för att förhindra smittspridning. Här kan du läsa mer om vilka åtgärder som våra mötesanläggningar tar för att ni ska mötas tryggt >>

Är det okej att arrangera möten och konferenser med fler än 50 personer?

Ja. Möten och konferenser för grupper större än 50 personer är tillåtna om de inte är fritt tillgängliga för allmänheten. Exempelvis får ett företag ha ett möte för sina 70 anställda. Naturligtvis gäller fortfarande rekommendationerna att tvätta händer och att tänka på social distans och att stanna hemma om man är sjuk


Mer information om vad som gäller:

– Regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmanar till ett eget ansvar och det är upp till varje företag att själva göra en riskbedömning. Här kan du göra en hos Folkhälsomyndigheten >> Om svaren är ja på många av frågorna, överväg att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning.

– Glöm inte arbetsmiljöaspekten! Förankra ditt möte hos din skyddskommitté om sådan finns på din arbetsplats, för att säkerställa att det inte finns några hinder för att genomföra mötet ur ett arbetsmiljösperspektiv.

– Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte ska komma till evenemanget.

– Säkerställ god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen

– Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Mer information om vilka regler och rekommendationer som gäller för konferenser från branschorganisationen Visita >>

Gällöfsta Konferens: Våra åtgärder läser du mer om här >>

Läs mer och håll dig uppdaterad om eventuellt nya direktiv på folkhalsomyndigheten.se

Källa: Folkhälsomyndighetens webbplats, folkhalsomyndigheten.se och riksdagen.se
Text från svenskamoten.se