Naturen som klassrum

Naturen som klassrum
april 21, 2021 Charlotte Bode

 Utomhusundervisningens möjligheter

Upptäck utomhuspedagogikens möjligheter till ett gränslöst lärande, sinnenas samspel och platsens betydelse i undervsiningen. Denna workshop introducerar utomhuspedagogiken och utomhusdidaktiken som arbetsmetod och förhållningsätt. Stor vikt läggs vid att varva praktik med teori och reflektion för att nå ett djupinriktat lärande. Workshopen syftar till att utveckla kunskaperna kring utomhuspedagogiken i relation till aktuelle styrdokument (Lpfö18/Lgr22) liksom egna verksamhetsmål. Workshopen läggs upp i dialog med våra experter på naturens hemligheter för att lägga bästa möjliga grund för undervisningen och för att få ny inspiration inom utvalda utvecklingsområden.

Våra experter; Linus Nilsson och Andreas Fjällman är utbildade förskollärare och arbetar
vardagligen med utomhuspedagogik på en  Ur och Skur förskola i Stockholm. Under 1,5 timme delar de med sig av sina erfarenheter av att leda det pedagogiska arbetet i förskolan där lärandet huvudsakligen sker utanför förskolans väggar. Med mångårig bakgrund som scouter och scoutledare har Linus och Andreas fått stor erfarenhet av att leda barn och ungdomar utomhus. Linus har studerat utomhuspedagogik och ledarskap vidbland annat Linköpings universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och EdinburghNapier University och är ständigt på jakt efter nya rön och forskning.

 

Naturen som klassrum:

Tid: 1,5 -8 timmar
Antal personer: max 50 deltagare
När: Hela året
Pris:  Offert

Mötesrum

  • DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ