Gällöfsta Gruppen

De bolag som ingår i Gällöfstagruppen har en gemensam utgångspunkt för sin verksamhet – människan – i sin utveckling som individ, som chef och ledare, som en del i en organisation och i möten med andra människor.

Gruppens samlade erfarenheter, kompetens och resurser inom ledarutveckling och mänskliga möten gör att vi kan leverera en styrka och kraft till våra uppdragsgivare som är unik på marknaden.

Gällöfsta Gruppen är:

Gällöfsta Konferens

Gällöfsta Perlan Ledarskap

Stiftelsen Gällöfsta Utbildningscentrum