Gällöfsta Perlan Ledarskap

Med människan i fokus

Välkommen till ett utbildnings- och konsultföretag som alltsedan starten 1971 brinner för att utveckla ledarskap på alla nivåer och i alla typer av verksamheter, med människan och mellanmänskliga relationer i fokus.

Genom våra öppna utbildningar, coachning och företagsinterna behovsanpassade uppdrag, utvecklar vi chefer, medarbetare, grupper och organisationer i ledarskap och samverkan – i syfte att bli högpresterande, välfungerande och hållbara.

Läs mer om Gällöfsta Perlan här >>

Gällöfsta Perlan Ledarskap är den del av Gällöfsta Gruppen
Läs mer här >>