Svenska möten

Vi är utvalda av Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Gällöfsta Konferens är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens kvalitetssystem.Vi är helt enkelt proffs på att guida dig till bättre möten!

Gällöfsta Konferens äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi miljömärkta och medlemmar i Visita.

Läs mer på www.svenskamoten.se
Svenska Möten – utvalda konferensanläggningar

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.

Elektronisk deltagarhantering
Genom Svenska Möten erbjuder vi elektronisk deltagarhantering. Läs mer om det här »